Hostess Munka Elvárások – Készségek és Tulajdonságok

A top legfontosabb készségek és tulajdonságok, hogy a legjobb és a legkeresettebb hostess legyél!
A készségek és képességek fejleszthetők, a sikeres hostess karrier tanulható.

Tippek, karrier építési tanácsok, ismeretek és a tökéletes szemléletmód a sikeres hostess karrierépítéshez!
Építs személyes márkát – Hatékony önmenedzselés, hogyan tudod magad vonzóvá tenni a hostess munkaerőpiacon

A hostess kiválasztásakor az ügyfelek által elvárt általános feltételek:
1. Szociális Készségek – a szociális készségek nagyon fontosak, mert meghatározzák a személy, a hostess viselkedését.
Önkifejezési készségek – érzések, érzelmek kifejezése, vélemény kifejezése, a dicséretek elfogadása, pozitív énkép
Mások elfogadásának a készsége – pozitív vélemény az ügyfelekről, mások véleményének a figyelembevétele, mások megdicsérése
Önérvényesítési készségek – véleménykülönbség, az ésszerűtlen kérések visszautasítása
Kommunikációs készségek – beszélgetés, társalgás, interperszonális problémák megoldása

2. Asszertivitás – Asszertív Kommunikáció
Tanulható és fejlesztet készség, vagy viselkedés, amikor a hostess magabiztosan tud megnyilvánulni érzelmileg nehéz szituációban is, anélkül, hogy passzív vagy agresszív lenne. Az asszertívan viselkedő hostess kommunikációjának célja a konfliktus megoldása, miközben a rendezvényen, eseményen vagy promóción résztvevő igényeit szem előtt tartja.

3. Kérdéstípusú Visszajelzések – a leghatékonyabb kérdéstípusok az értékesítésben legyen az egy esemény, rendezvény vagy direkt termék promóció.
A hostess kiválasztásánál az értékesítésben szerzett tapasztalatot jellemzően minden ügyfél preferálja.
A profi értékesítő tulajdonképpen profi kérdező. A legnagyobb probléma az értékesítőkkel, hogy körül akarják járni a terméket, miközben inkább az ügyfelet kellene körüljárni.
Kérdéstípusok, amelyeket, ha megfelelően használsz, könnyebben tudsz sikert elérni:
A jó kérdés többek között feltárja az ügyfél valódi igényét, a megoldás legfőbb eszköze, információt szerez és rendszerez,
gondolkodást irányít, megalapozott, pontos és érthető.

– Nyitott kérdések: a cél, hogy megismerd az ügyfélt. A nyitott kérdések lényege: beszéltesd az ügyfelet!
– Ötletet adó kérdések az aktivizáláshoz (a vélemény kinyilvánításának lehetősége)
Ha aktivizálod az ügyfelet, akkor könnyebben megnyílik. ösztönözd arra, hogy mondja el a saját véleményét, ezzel elérted azt is, hogy jobban fogja érezni magát. Egy partnert lát benned, aki kíváncsi rá.
– Szuggesztív kérdések – az ügyfél válasza legyen a kérdésedben, ezekkel a kérdésekkel sugalmazod a választ!
– Alternatív kérdések – a sikeres döntéshez. Ne a döntés kényszere legyen a kérdésben, hanem egy alternatíva.
Az igen kimondása néha túl súlyosnak tűnhet.

4. Barátságos Személyiség
A hostess rendszerint az első olyan személy, aki a vendégekkel, ügyfelekkel érintkezésbe lép.
A hostess rendelkeznie kell barátságos kisugárzással. Kiemelt feladata, hogy a vendégek, meghívottak, ügyfelek otthon érezzék magukat és érezzék, hogy a személyük is fontos a rendezvényen, az eseményen vagy a promóción.

5. Csinos, Kellemes Külső, Jó Megjelenés
A hostess egyik legfontosabb tulajdonsága az ápolt és vonzó megjelenés.

6. Jó Fogalmazás (különösen idegen nyelven)
A hostessnek ismernie kell a beszélt nyelvet, ahol a hostess a szolgáltatást nyújtja, szükség esetén a helyi dialektust is.
A jó fogalmazás különösen fontos, ha az ügyfél az adott nyelvet nem tökéletesen beszéli.

7. Hallgatási Készségek
A hostessnek figyelmes jó hallgatónak kell lennie. A jó beszélő képesség egy szükséges készség, de nagyon fontos a beszélgetés figyelmes hallgatása.
Ez lehetővé teszi az ügyfelek kérdéseinek egyszerű megértését, anélkül, hogy az ügyfelet ismételgetésekre kényszerítenéd.

8. Együttérző – a hostess érzi és kimutatja az együttérzését
A tapasztalt hostess, képes az ügyfél érzelmeit felismerni. Ez lehetővé teszi számára, hogy felismerje pld, hogy mikor aggódnak a vendégek, mikor éreznek
problémát. A vendégek nagyra értékelik, ha megtudják beszélni a hostessel az aggodalmaikat
Ez egy kényes pont, nagyon udvariasan kell fellépned, és el kell kerülnöd, hogy túl kíváncsinak tartsanak.

9. Multitask Készségek – a hostess egyszerre több funkciót lát el, egyszerre több dolgot csinál
A hostess munkája néha meghaladja a rögzített feladatokat. Előfordulhat, hogy a hostess felkérést kap más feladatok elvégzésére is.
A jó hostess sokoldalú és képes arra, hogy egyidejűleg több feladatot végezzen.

10. Csapat Játékos – hatékony csapatjátékos
A hostessnek kiváló kapcsolati készséggel kell rendelkeznie. A hostess képes arra, hogy szívélyes kapcsolatot tartson fenn a munkatársakkal is, és legyen csapatszellem orientált. Segítséget kell nyújtania más hostesseknek, vagy alkalmazottaknak amikor a feladatok hatékony teljesítése azt megköveteli.
A hostess alkalmazásánál a csapatban végzett munka készség az egyik legfontosabb feltétel, ezért a csapatjátékos készség fejlesztéséhez több
tanácsot is adunk.
* Alkalmazkodó
A merev személyiség és a csapatmunka nem fér össze. Ha jó munkát akarsz végezni és jó csapatjátékos akarsz lenni, akkor alkalmazkodnod kell a csapathoz. A jól alkalmazkodó hostess másik jellemzője a magabiztosság. A magabiztos hostesst nem borítja ki a változás.
A magas fokú kreativitás szintén az alkalmazkodó hostessre jellemző, aki a nehéz időkben is megtalálja a helyes utat.
* Együttműködő
A közös sikereket közös munka előzi meg. Nagy kihívások idején kiemelkedő csapatmunkára van szükség, a megpróbáltatások közepette valódi együttműködésnek kell a csapattagok körében érvényesülnie. A csapatmunka eredménye mindig több mint az egyes tagok, hostessek hozzájárulásának egyszerű összege. A csapatnak együttműködő, nem pedig egymással versenyző tagokból kell felépülnie.
Önzetlen, a csapat kedvéért még alárendelt feladatot is magára vállal.
* Jól Kommunikáló
A nyílt kommunikáció erősíti a bizalmat, és támogatja az együttműködést. Segítségével gyorsan megszüntethetők a konfliktusok és az előrelépés akadályai, folyamatosan napvilágra kerülnek a kreatív ötletek, egyetértés és elkötelezettség alakul ki a közös célokkal kapcsolatban.
* Hozzáértő
A megfelelően képzett, alkalmas és kompetens csapattagok hasznosak, értenek ahhoz, amit csinálnak, feladatkörüket kiválóan ellátják.
Elkötelezettek a minőség iránt, nem érik be az átlaggal, figyelmet szentelnek a részleteknek.
* Megbízható
Felelősségtudat, józan gondolkodás és rendszeresség, pontosság jellemző a munkájára
* Megoldásorientált
Probléma kezelés, a problémamegkerülés, a probléma letagadás helyett.
Mindenki képes arra, hogy meglássa a problémákat, észlelje az akadályokat és megfogalmazza a célokat.
Személyiségtípusunk, neveltetésünk befolyásolhatja, hogy mennyire vagyunk megoldásorientáltak.
Ha hostess a problémák helyett a megoldáson gondolkodik, azzal kitűnik a többiek közül.
* Kitartó
Soha nem adja fel. A kitartó hostess nem hátrál meg a nehézségektől, nem keres kifogásokat, ha nem a legjobban alakulnak a dolgok, hanem töretlenül folytatja munkáját a cél eléréséig. Keményen dolgozik és a hátrányos helyzetekben is optimista.

11. Magabiztos – A jó hostess magabiztos, ismeri a saját képességeit, készségeit. Képes a készségeit magabiztosan és tudatosan használni

12. Önuralom, Nyugodtság és Türelem – A hostess képes az elviselhetetlenül bosszantó, nagyfokú zavart okozó problémákat is megoldani

13. Szervezési Készségek

14. Proaktív – a proaktív hostess előrelátóan cselekvő, kezdeményező és felelősségteljes
Egyszerűbb reaktívnak lenni, mert a reaktív típus másokra hagyja az első lépést, a cselekvés elkezdését, tologatja, várja a megfelelő pillanatot.
A reaktív (re + akció) azt jelenti: valamire reagálni. Aki reaktív, az valamire válaszol, valamilyen külső ingerre cselekszik.
A reaktív hostesst megváltoztatják és kibillentik önmagából a külső hatások, tulajdonképpen a külső hatások irányítják.
A proaktív ( pro + akció) hostess tudatosan cselekszik. A proaktív viselkedés kiváltó ingere nem a külvilágban, hanem a személyen belül van,
a proaktív hostesst a saját tervei és döntései irányítják. Alapvető hozzáállása miatt arra figyel, hogy o hogyan tud hatni a külvilágra.
Saját céljai és elvei vannak, a körülötte zajló körülményhez és eseményekhez a saját pozitív rendszerén keresztül viszonyul.
A proaktiv hostess cselekszik, kezdeményez, belevág és véghez is viszi a feladatokat. Nem vár másokra, hogy azok elkezdjék a munkát.
A tartós és sikeres karrier nélkülözhetetlen feltétele a proaktivitás!

15. Figyelmesség (felfogóképesség, észlelő képesség) és Intelligencia
Az intelligens jelentése, a tudás és a készségek elsajátítása és alkalmazása. A hostess fejlett a dolgok megértésében és a dolgok felismerésében.
A jó hostess minden helyzetben tudatosan és intelligensen viselkedik. Az ügyfeleknek, vendégeknek teljes ismerettel kell rendelkezniük az eseményről, rendezvényről beleértve a fenntartásokat is.